ShrinkWrap
< Back to Design Home
jboss.org
Logo Files
Enhancement description Files
ShrinkWrap Logo vector file .ai
ShrinkWrap Logo 600px .gif | .png
ShrinkWrap Logo 450px .gif | .png
ShrinkWrap Logo 200px .gif | .png
ShrinkWrap Logo 100px .gif | .png
ShrinkWrap Icon 256x256 .gif | .png | .svg
ShrinkWrap Icon 64x64 .gif | .png
ShrinkWrap Icon 48x48 .gif | .png
ShrinkWrap Icon 32x32 .gif | .png
ShrinkWrap Icon 16x16 .gif | .png
ShrinkWrap Favicon 16x16 .ico
ShrinkWrap Project Banner Banner
ShrinkWrap Desktop Wallpaper 1920x1200
  1680x1050
  1600x1200
  1440x900
  1280x800
  1024x800
  1024x768
  iPhone
Project Banners
Enhancement description Design Files JIRA #
Project Banner v.1 Mockup - DESIGN-67
Project Banner v.2 Mockup - DESIGN-67
Project Banner v.3 Mockup - DESIGN-67
Logo Round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
ShrinkWrap Logo v.1 Color Variations Mockup - DESIGN-67
Logo Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
ShrinkWrap Logo v.1 Mockup - DESIGN-67
ShrinkWrap Logo v.2 Mockup - DESIGN-67
ShrinkWrap Logo v.3 Mockup - DESIGN-67
ShrinkWrap Logo v.4 Mockup - DESIGN-67
ShrinkWrap Logo v.5 Mockup - DESIGN-67
ShrinkWrap Logo v.6 Mockup - DESIGN-67
ShrinkWrap Logo v.7 Mockup - DESIGN-67
ShrinkWrap Logo v.8 Mockup - DESIGN-67
ShrinkWrap Logo v.9 Mockup - DESIGN-67