Scribble
< Back to Design Home
jboss.org
scribble Desktops
Enhancement description Design Files JIRA #
scribble Desktop 1920x1200 - .jpg DESIGN-103
scribble Desktop 1680x1050 - .jpg DESIGN-103
scribble Desktop 1600x1200 - .jpg DESIGN-103
scribble Desktop 1440x900 - .jpg DESIGN-103
scribble Desktop 1280x800 - .jpg DESIGN-103
scribble Desktop 1024x800 - .jpg DESIGN-103
scribble Desktop 1024x768 - .jpg DESIGN-103
scribble Desktop iPhone (320x 480) - .jpg DESIGN-103
scribble Banner round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
scribble Project Page Banner v.1 Mockup - DESIGN-103
scribble Project Page Banner v.2 Mockup - DESIGN-103
scribble Banner round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
scribble Project Page Banner v.1 Mockup - DESIGN-103
scribble Project Page Banner v.2 Mockup - DESIGN-103
scribble Project Page Banner v.3 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo Files
Archive .zip -
Full Logo Bitmaps Vectorized
scribble Logo (600px) .png | .gif .svg
scribble Logo (450px) .png | .gif .svg
scribble Logo (200px) .png | .gif .svg
scribble Logo (100px) .png | .gif .svg
Icon Element Bitmaps Vectorized
scribble Icon (256x256) .png | .gif .svg
scribble Icon (64x64) .png | .gif .svg
scribble Icon (32x32) .png | .gif .svg
scribble Icon (24x24) .png | .gif .svg
scribble Icon (16x16) .png | .gif .svg
scribble Favicon (16x16) .ico -
Logo Round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
scribble Logo v.1 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.2 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.3 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.4 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.5 Mockup - DESIGN-103
Logo Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
scribble Logo v.1 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.2 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.3 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.4 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.5 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.6 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.7 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.8 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.9 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.10 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.11 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.12 Mockup - DESIGN-103
scribble Logo v.13 Mockup - DESIGN-103