JBUG:Delhi Branding
< Back to Design Home
jboss.org
Banner for SBS
Enhancement description Design Files JIRA #
Banner for SBS Banner - DESIGN-123
JBUG:Delhi Logo
Final files vector files JIRA #
JBUG:Delhi vector files - .ai | .svg DESIGN-93
JBUG:Delhi logo 600px .gif | .png - DESIGN-93
JBUG:Delhi logo 450px .gif | .png - DESIGN-93
JBUG:Delhi logo 200px .gif | .png - DESIGN-93
JBUG:Delhi logo 100px .gif | .png - DESIGN-93
Zip Archive .zip archive - DESIGN-93