Hibernate
< Back to Design Home
jboss.org
Logo Files
Enhancement description bitmapped vector
Full Archive of files (zip)    
Logo (for white bkg) Horizontal : 600px .gif | .png .ai | .svg
Logo (for white bkg) Horizontal : 450px .gif | .png  
Logo (for white bkg) Horizontal : 200px .gif | .png  
Logo (for white bkg) Horizontal : 100px .gif | .png  
Logo (for white bkg) Stacked : 256px .gif | .png .ai | .svg
Logo (for white bkg) Stacked : 128px .gif | .png  
Logo (for white bkg) Stacked : 64px .gif | .png  
Icon (for white bkg) : 256px .gif | .png .ai | .svg
Icon (for white bkg) : 128px .gif | .png  
Icon (for white bkg) : 64px .gif | .png  
Icon (for white bkg) : 48px .gif | .png  
Icon (for white bkg) : 32px .gif | .png  
Icon (for white bkg) : 16px .gif | .png  
Logo (for dark bkg) Horizontal : 600px .gif | .png .ai | .svg
Logo (for dark bkg) Horizontal : 450px .gif | .png  
Logo (for dark bkg) Horizontal : 200px .gif | .png  
Logo (for dark bkg) Horizontal : 100px .gif | .png  
Logo (for dark bkg) Stacked : 256px .gif | .png .ai | .svg
Logo (for dark bkg) Stacked : 128px .gif | .png  
Logo (for dark bkg) Stacked : 64px .gif | .png  
Icon (for dark bkg) : 256px .gif | .png .ai | .svg
Icon (for dark bkg) : 128px .gif | .png  
Icon (for dark bkg) : 64px .gif | .png  
Icon (for dark bkg) : 48px .gif | .png  
Icon (for dark bkg) : 32px .gif | .png  
Icon (for dark bkg) : 16px .gif | .png  
Logo (for medium bkg) Horizontal : 600px .gif | .png .ai | .svg
Logo (for medium bkg) Horizontal : 450px .gif | .png  
Logo (for medium bkg) Horizontal : 200px .gif | .png  
Logo (for medium bkg) Horizontal : 100px .gif | .png  
Logo (for medium bkg) Stacked : 256px .gif | .png .ai | .svg
Logo (for medium bkg) Stacked : 128px .gif | .png  
Logo (for medium bkg) Stacked : 64px .gif | .png  
Icon (for medium bkg) : 256px .gif | .png .ai | .svg
Icon (for medium bkg) : 128px .gif | .png  
Icon (for medium bkg) : 64px .gif | .png  
Icon (for medium bkg) : 48px .gif | .png  
Icon (for medium bkg) : 32px .gif | .png  
Icon (for medium bkg) : 16px .gif | .png  
Sticker
Diecut sticker 3.5 x 1   .pdf  
User Guide Web Page
Full Website for Review - zip file Design-737
Full Website Final - zip file Design-737
Banner
Enhancement description HTML Source JIRA #
r1v1 png vector -
r1v2 png vector -
r1v3 png vector -
DocBook Styles
Enhancement description HTML Source JIRA #
.org DocBook Styles - final Final styles .zip JIRA #54
.org DocBook Styles - header 4 Sample styles - JIRA #54
.org DocBook Styles - header 3 Sample styles - JIRA #54
.org DocBook Styles - header 2 Sample styles - JIRA #54
.org DocBook Styles - header 1 Sample styles - JIRA #54
Inception/Elaboration
Enhancement description Design HTML JIRA #
Icons Mockup HTML JBIDE-336
Construction/Transition
Enhancement description Design HTML JIRA #
Project Mockup HTML JIRA #