DevNation
< Back to Design Home
jboss.org
DevNation logo files
Enhancement description Design Files JIRA #
Logo for print (PMS) (Light Bkg) -- .ai|.eps|.pdf --
Logo for print (PMS) (Dark Bkg) -- .ai|.eps|.pdf --
Logo for print (Black) -- .ai|.svg|.pdf --
Logo Light Bkg - 600px .png | .gif .ai | .svg DESIGN-498
Logo Light Bkg - 450px .png | .gif -- DESIGN-498
Logo Light Bkg - 200px .png | .gif -- DESIGN-498
Logo Light Bkg - 100px .png | .gif -- DESIGN-498
Logo Dark Bkg - 600px .png | .gif .ai | .svg DESIGN-498
Logo Dark Bkg - 450px .png | .gif -- DESIGN-498
Logo Dark Bkg - 200px .png | .gif -- DESIGN-498
Logo Dark Bkg - 100px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon (Black)   .ai|.svg|.pdf DESIGN-498
Icon Light Bkg - 512px .png | .gif .ai | .svg DESIGN-498
Icon Light Bkg - 256px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Light Bkg - 128px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Light Bkg - 64px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Light Bkg - 32px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Light Bkg - 16px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Dark Bkg - 512px .png | .gif .ai | .svg DESIGN-498
Icon Dark Bkg - 256px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Dark Bkg - 128px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Dark Bkg - 64px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Dark Bkg - 32px .png | .gif -- DESIGN-498
Icon Dark Bkg - 16px .png | .gif -- DESIGN-498
Color Palette
Enhancement description Design JIRA #
DevNation Color Palette (RGB) .aco | .ase | .ai
--
DevNation Color Palette (PMS) .ase | .ai
--
DevNation Events
Enhancement description
DevNation 2014
DevNation 2015
DevNation 2016
DevNation 2016 Federal
DevNation 2017 Federal
DevNation 2018 Federal
DevNation 2019 Federal