Boston JBUG
< Back to Design Home
jboss.org
Banner for SBS
Enhancement description Design Files JIRA #
Banner for SBS Banner - DESIGN-123
Logo Files
Enhancement description Design Files
Boston JBUG horizontal logo   .ai | .svg
Boston JBUG horizontal logo 600px .jpg | .png  
Boston JBUG horizontal logo 450px .jpg | .png  
Boston JBUG horizontal logo 200px .jpg | .png  
Boston JBUG horizontal logo 100px .jpg | .png  
Boston JBUG horizontal logo   .ai | .svg
Boston JBUG horizontal logo 600px .jpg | .png  
Boston JBUG horizontal logo 450px .jpg | .png  
Boston JBUG horizontal logo 200px .jpg | .png  
Boston JBUG horizontal logo 100px .jpg | .png  
Boston JBUG video logo 720x480 white bkg  
Boston JBUG video logo 720x480 black bkg  
Boston JBUG video logo 720x480 transparent  
Boston JBUG video logo 980x250 black  
Logo Round 2
Enhancement description Design Files JIRA #
Boston JBUG Logo Color Variations Mockup - DESIGN-87
Logo Round 1
Enhancement description Design Files JIRA #
Boston JBUG Logo v.1 Mockup - DESIGN-87
Boston JBUG Logo v.2a Mockup - DESIGN-87
Boston JBUG Logo v.2a Mockup - DESIGN-87